Ital. Mövchen | Gescheckte FArbenschläge

IM-blaugehämmert-gescheckt-0,1 jung-sg94-Bauer Matthias

1,0 schwarz-gescheckt-HSS 2005-sg 95 E-Bauer Matthias

0,1 blaugehämmert-gescheckt - HSS Offenbach 2009
sg 94 - Bauer Matthias

1,0 schwarz-gescheckt - HSS Sinsheim 2005
sg 95 E - Bauer Matthias

1,0 blaugehämmert-gescheckt HSS Ettlingen 2003 V EB

0,1 blaugehämmert-gescheckt-HSS 2005-V 97 SVB-Marbach Dieter

1,0 blaugehämmert-gescheckt - HSS Ettlingen 2003
 V EB - Schmid Ralf

0,1 blaugehämmert-gescheckt - HSS Sinsheim 2005
V 97 SVB - Marbach Dieter

0,1 blau m.B. gescheckt-HSS 2004-hv 96 SVW-Gerger Johann

0,1 blau m.s.B. gescheckt-HSS 2005-V 97 NBB-Gerger Johann

0,1 blau m.B. gescheckt - HSS Ettlinge 2004
hv 96 SVW - Gerger Johann

0,1 blau m.s.B. gescheckt - HSS Sinsheim 2005
V 97 NBB - Gerger Johann

1,0 rotfahl-gescheckt-HSS 2003-hv 96 ET-Veyhle Gerhard

1,0 rotfahl gescheckt-HSS 2008- V97 SVB-Bauer Matthias

1,0 rotfahl-gescheckt - HSS Ettlingen  2003
hv 96 ET - Veyhle Gerhard

1,0 rotfahl gescheckt - HSS Offenbach 2008
 V97 SVB - Bauer Matthias

 

1,0 blau mit Binden gescheckt - HSS Offenbach 2010 - sg 95 EW -

 

1,0 blau mit Binden gescheckt - HSS Offenbach 2010 - sg 95 EW - Schmid Ralf

nachoben

 

Partnerlinks  |   Impressum   | Datenschutz

 

2010 © Ralf Schmid - Tel. 07946-3916